تفاوت ایزوگام پلیمری با ایزوگام دمیده

تفاوت ایزوگام پلیمری با ایزوگام دمیده

تفاوت های ایزوگام پلیمری BPP با ایزوگام دمیده BOF   ایزوگام پلیمری : از قیر خالص ۷۰–۶۰ تشکیل شده و عنصر اصلی در این نوع ایزوگام قیر خالص ۷۰–۶۰ است که دارای کیفیت بسیار بالایی می باشد.  ایزوگام دمیده :